Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferty pracy z dnia 15.03.2007 i 15.02.2007 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261654
  Oferty pracy z dnia 15.03.2007 i 15.02.2007

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora ds. bhp i ppoż. w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1/4 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w Kuratorium Oświaty, w szczególności:
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
 5. prowadzenie nadzoru i kontroli przestrzegania ochrony przeciwpożarowej,
 6. prowadzenie wstępnego szkolenia z zakresu bhp dla pracowników nowozatrudnionych oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie organizowania szkoleń okresowych,
 7. opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących zagadnień bhp.

Wykształcenie: co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej 5 - letni staż pracy na stanowisku zw. ze sprawowaniem nadzoru nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy,
 2. znajomość przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów dot. bhp i ppoż.,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office – Word, Excel),
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie świadectw pracy,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.03.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.03.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Diagnoz i Analiz Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 • badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 • opracowywanie form i procedur diagnozy, analizy i oceny pracy szkół i placówek oświatowych,
 • wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
Wymagania pożądane:
 • znajomość prawa oświatowego i zagadnień związanych z nadzorem pedagogicznym,
 • znajomość problemów funkcjonowania i organizacji pracy szkół i placówek,
 • znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość problematyki diagnoz i analiz edukacyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności w szczególności prowadzenie diagnoz i analiz edukacyjnych,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 • badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 • opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 • wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wejherowo lub Puck

Główne obowiązki:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami,
 • badanie wybranych obszarów pracy przedszkoli,
 • opracowywanie form i procedur kontroli pracy przedszkoli,
 • wspomaganie pracy dyrektorów przedszkoli.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów z zakresu wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami,
 • badanie wybranych obszarów pracy przedszkoli,
 • opracowywanie form i procedur kontroli pracy przedszkoli,
 • wspomaganie pracy dyrektorów przedszkoli.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów z zakresu wychowania przedszkolnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kuratorium Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
dyrektora Wydziału Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:
kierowanie pracami Wydziału w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 1. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 2. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie ewaluacji pedagogicznej,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Słupsk lub Lębork

Główne obowiązki:
kierowanie pracami Wydziału w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami kształcenia ustawicznego,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Wydziale Awansu i Pragmatyki Zawodowej
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:
 1. sprawowanie nadzoru nad zgodnością zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 2. opiniowanie projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 3. wspomaganie pracy dyrektorów szkół w zakresie realizacji przepisów Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli,
 • prowadzenie doradztwa z zakresu realizacji przepisów Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty przez organy prowadzące i dyrektorów szkół,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kościerzyna

Główne obowiązki:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi oraz placówkami oświatowymi,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora Delegatury w Tczewie
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sztum lub Malbork

Główne obowiązki:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • znajomość problemów funkcjonowania i organizacji pracy szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
dyrektora Delegatury w Słupsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Słupsk

Główne obowiązki:
kierowanie pracami Delegatury w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad wyznaczonymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 1. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 2. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Wymagania pożądane:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie ewaluacji pedagogicznej,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.
Dokumenty należy przesyłać do:
15.02.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko dyrektora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 15.03.2007 i 15.02.2007”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska10.05.2007, 08:57 CESTDodanie nowej podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.