Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Ofertr pracy z dnia 10.05.2007 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261856
  Ofertr pracy z dnia 10.05.2007

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora ds. bhp i ppoż. w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1/4 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w Kuratorium Oświaty, w szczególności:
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
 5. prowadzenie nadzoru i kontroli przestrzegania ochrony przeciwpożarowej,
 6. prowadzenie wstępnego szkolenia z zakresu bhp dla pracowników nowozatrudnionych oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie organizowania szkoleń okresowych, opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących zagadnień bhp.

Wykształcenie: co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej 5 - letni staż pracy na stanowisku zw. ze sprawowaniem nadzoru nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy,
 2. znajomość przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów dot. bhp i ppoż.,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office - Word, Excel),
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie świadectw pracy,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
Dokumenty należy przesyłać do:
11.05.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 10.05.2007

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ofertr pracy z dnia 10.05.2007”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska01.06.2007, 08:20 CESTDodanie podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.