Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferty pracy z dnia 14.09.2007 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261653
  Oferty pracy z dnia 14.09.2007

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463) - prowadzenie baz danych oświatowych,
 2. prowadzenie ewidencji bazy oświatowej oraz danych o bibliotekach szkolnych,
 3. sporządzanie corocznych sprawozdań dla Ministerstwa Edukacji Narodowej m.in. o stanie zatrudnienia w województwie pomorskim,
 4. obsługa oraz udzielanie bieżących informacji w Punkcie Obsługi Interesantów.

Wykształcenie: co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 1. doświadczenie w prowadzeniu baz danych oświatowych,
 2. znajomość przepisów prawa oświatowego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office - Word, Excel),
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy przesyłać do:
14.09.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. koordynowanie pracy kierowców zatrudnionych w Kuratorium,
 2. prowadzenie archiwum dokumentacji pedagogicznej likwidowanych placówek oświatowych,
 3. wystawianie duplikatów i prowadzenie rejestru nostryfikacji świadectw i dyplomów,
 4. weryfikacja i legalizacja świadectw szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wykształcenie: co najmniej średnie

Wymagania konieczne:

 1. znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą,
 2. znajomość przepisów prawa oświatowego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office - Word, Excel),
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy przesyłać do:
14.09.2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Delegaturze w Tczewie
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Starogard Gdański

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
14. 09. 2007 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko wizytatora"
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.


Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 04.09.2007

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 14.09.2007”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska18.09.2007, 13:08 CESTDodanie nowej podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.