Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferty pracy z dnia 15.01.2009 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261885
  Oferty pracy z dnia 15.01.2009

Pomorski Kurator Oświatyogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych "Zatoka" w Sopocie
ul. Emilii Plater 7/9/11

O stanowisko ubiegać się mogą kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i pracowników oświaty, kursów dla wychowawców i kierowników kolonii, bhp,
 4. doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 5. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o systemie oświaty.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa pomocniczego,
 2. doświadczenie w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. koncepcji kierowania Zespołem Ośrodków "Zatoka" (w zamkniętej kopercie),
 2. listu motywacyjnego,
 3. kwestionariusza osobowego,
 4. dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenia o niekaralności w związku z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 8. oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać w terminie do 15.01.2009 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 z dopiskiem "Konkurs", w pokoju 251. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 058 307 75 59.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 31.12.2008

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 15.01.2009”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska20.02.2009, 09:30 CETDodanie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.