Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferta pracy z dnia 29.06.2009 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261858
  Oferta pracy z dnia 29.06.2009

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
oszukuje kandydata na stanowisko
Inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. prowadzenie magazynu Kuratorium,
 2. prowadzenie księgi inwentarzowej i nadawanie numerów sprzętom,
 3. administrowanie majątkiem Kuratorium,
 4. sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na materiały, sprzęt i usługi dla Kuratorium,
 5. realizowanie zakupów poniżej 14.000 euro wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji,
 6. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówień, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 7. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Wydziału.

Wykształcenie:średnie lub wyższe.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną,
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office - Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 1. znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
 2. znajomość przepisów ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Kuratorium) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a oferty zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058-307-73-85.

Dokumenty należy przesyłać do:
29.06.2009 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wydział Organizacji i Pragmatyki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.


Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 22.06.2009

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 29.06.2009”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska31.07.2009, 10:53 CESTPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.