Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferta pracy z dnia 30.07.2009 Dziś jest 22.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4257290
  Oferta pracy z dnia 30.07.2009

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
Inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie korespondencji i sporządzanie dokumentów,
 2. Pisanie i redagowanie pism,
 3. Rejestrowanie pism zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 4. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Wydziału,
 5. Nadzór nad porządkiem i wyposażeniem sekretariatu Wydziału oraz jego obsługa,
 6. Prowadzenie rejestrów wniosków o odznaczenia i przyznania nagród Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 7. Przygotowywanie uroczystości wręczenia odznaczeń i nagród,
 8. Przygotowywanie upoważnień dla pracowników nadzoru pedagogicznego desygnowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek.

Wykształcenie:wyższe, kier. administracja.

Wymagania konieczne:

 1. Doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą organizacyjno-administracyjną,
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 3. Znajomość przepisów ustawy - Karta Nauczyciela,
 4. Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Wymagania pożądane:

 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy – druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy.

*ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Dokumenty należy przesyłać do:
30.07.2009 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.


Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Kuratorium) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a oferty zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058-307-73-85.


Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 30.07.2009

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 30.07.2009”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska16.11.2009, 08:18 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.