Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferty pracy z dnia 24.11.2009 i 23.11.2009 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261649
  Oferty pracy z dnia 24.11.2009 i 23.11.2009

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora Wydziału Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. Wspomaganie pracy szkół i placówek poprzez:
  • zapewnianie dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych,
  • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego.
 2. Wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie:wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,
 2. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 3. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 4. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu szkolnictwa i wychowania przedszkolnego,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 971),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/przedszkolu.

Dokumenty należy przesyłać do:
24.11.2009 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Kuratorium) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a oferty zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058-307-73-85.


Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora Wydziału Diagnoz i Analiz Edukacyjnych
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami,
 2. prowadzenie badań i analiz edukacyjnych,
 3. badanie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Wykształcenie:wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,
 2. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 3. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 4. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość prawa oświatowego i zagadnień związanych nadzorem pedagogicznym,
 2. znajomość problemów funkcjonowania i organizacji pracy szkół i placówek,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 971),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/placówce.

Dokumenty należy przesyłać do:
24.11.2009 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Kuratorium) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a oferty zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058-307-73-85.


Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Tczew

Główne obowiązki:

 1. Wspomaganie pracy szkół i placówek poprzez:
  • zapewnianie dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych,
  • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego.
 2. Wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie:wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,
 2. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 3. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 4. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu polityki oświatowej państwa,
 2. znajomość zagadnień ewaluacji szkół i placówek,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 971).
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/przedszkolu.

Dokumenty należy przesyłać do:
23.11.2009 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Kuratorium) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a oferty zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058-307-73-85.


Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 16.11.2009

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 24.11.2009 i 23.11.2009”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska13.01.2010, 14:19 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.