Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferty pracy z dnia 08.06.2010 Dziś jest 23.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4258609
  Oferty pracy z dnia 08.06.2010

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie korespondencji,
 2. Pisanie i redagowanie pism,
 3. Rejestrowanie pism zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 4. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Wydziału,
 5. Nadzór nad porządkiem i wyposażeniem sekretariatu Wydziału oraz jego obsługa.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej roczny staż w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną,
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office - Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 1. znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 2. znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 3. znajomość przepisów ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopie świadectw pracy,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy – druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy przesyłać do:
18.06.2010 r.
pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 320-99-95.
Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 08.06.2010
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 08.06.2010”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska05.08.2010, 12:51 CESTOrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.