Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Tłumacz języka migowego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Dziś jest 20.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4333258
  Tłumacz języka migowego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Kuratorium Oświaty w Gdańsku udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych kontaktujących się z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo - Migowego (SJM) oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, wprowadza się następujące formy dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie:

  1. przesyłanie wiadomości tekstowych na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24; 80-853 Gdańsk

  2. korzystanie z poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.gda.pl

  3. przesyłanie faksów pod numer tel.: 58 322 29 27

  4. korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numer tel. 58 322 29 00

  5. korzystanie z pomocy tłumacza - pracownika Kuratorium Oświaty posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, przy czym korzystając z usługi tłumacza (pkt 5), należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się, nie później niż 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli: tel. 58 322 29 00; fax: 58 322 29 27 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.gda.pl. W momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.gda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.kuratorium.gda.pl oraz na tablicy ogłoszeń.


Autor dokumentu p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty Elżbieta Wasilenko, 08.05.2012
Treść wytworzyła dyr. WOiPZ Krystyna Laudańska, 08.05.2012


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Tłumacz języka migowego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz05.02.2019, 08:09 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz04.12.2018, 12:55 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz06.07.2018, 09:29 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.