Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Skargi, wnioski i petycje > Informacje ogólne Dziś jest 25.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4334906
  Informacje ogólne

Zgłaszanie skarg i wniosków – komunikat
Z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem choroby COVID-19 zgłaszanie skarg i wniosków do Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pomorskiego Wicekuratora Oświaty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail kuratorium@kuratorium.gda.pl
 1. Skargi i wnioski w Kuratorium Oświaty w Gdańsku przyjmowane i załatwiane są w oparciu o następujące przepisy prawne:

  • Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w komórkach organizacyjnych Kuratorium każdego dnia w godzinach pracy.

 3. Zgodnie z Regulaminem Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. (Rozdział VI, § 26, ust. 1) Pomorski Kurator lub Wicekurator Oświaty przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 800 do 1000 oraz w środy, w godzinach od 1545 do 1645 lub w innych umówionych terminach uzgodnionych z zainteresowanymi, w Gdańsku i Gdyni. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 4. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 5. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 6. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.

 7. Kwalifikacja skarg i wniosków odbywa się stosownie do zawartej w nich treści, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 8. Po zarejestrowaniu skargi Pomorski Kurator Oświaty zleca sprawę do rozpatrzenia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Kuratorium.

 9. Skarga powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 10. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego można pozostawić bez rozpoznania.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacje ogólne”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz25.11.2020, 15:02 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz10.09.2019, 14:47 CESTAktualizacja danych
Aneta Barbarowicz10.09.2019, 14:42 CESTAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.