Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2014 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261906
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2014

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2014 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 08.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
2. 13.02.2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego dla uczniów gimnazjum - "Papież Słowianin"
3. 07.02.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
4. 10.02.2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015.
Treść zarządzenia
5. 10.02.2014 r. zmieniające zarządzenie 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
6. 19.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
7. 20.02.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
8. 03.03.2014 r. w sprawie powołania Pomorskiej Kapituły III Edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat"
9. 26.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Gdyni - nr ref. OI.210.3.2014
10. 27.02.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
11. 27.02.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
12. 04.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie(1 etat) nr ogłoszenia 157728 (miejsce pracy: Kościerzyna) oraz wizytatora Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 157800 (miejsce pracy: Gdynia)
13. 26.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie(1 etat) nr ogłoszenia 157728 (miejsce pracy: Kościerzyna) oraz wizytatora Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 157800 (miejsce pracy: Gdynia)
14. 03.03.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
15. 06.03.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
16. 11.03.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
17. 12.03.2014 r. zmieniające zarządzenie 46/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2013 w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
18. 18.03.2014 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty
19. 18.03.2014 r. w sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach
Treść zarządzenia
20. 18.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
21. 28.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów i innych akcesoriów do ich świadczenia dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku
22. 02.04.2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 roku dni wolnych za święta przypadające w innych dniach niż niedziela w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
23. 07.04.2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 22/13 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.03.2013 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnych
24. 17.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
25. 10.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej w Gdańsku (umowa na zastępstwo).
26. 10.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia: 158448 (miejsce pracy: Kościerzyna)
27. 25.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie: wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wspierania wykonania zadań
28. 25.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów
29. 25.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.
30. 25.04.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 roku dni wolnych za święta przypadające w innych dniach niż niedziela w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
31. 30.04.2014 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015
Treść zarządzenia
32. 21.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli z terenu województwa pomorskiego
34. 03.06.2014 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
35. 03.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia polityki szkoleniowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
36. 03.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
37. 05.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty
38. 04.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia: 159540 (miejsce pracy: Kościerzyna)
39. 17.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
40. 25.06.2014 r. w sprawie: Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i  dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015
Treść zarządzenia
41. 03.07.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku działającego w ramach projektu "Procesy, cele, kompetencje- zintegrowane zarządzanie w urzędzie"
43. 25.08.2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
Treść zarządzenia
44. 25.08.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
45. 29.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat) nr ogłoszenia 161669 (miejsce pracy: Słupsk)
46. 29.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 161366 (miejsce pracy: Kościerzyna)
47. 25.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015
Treść zarządzenia
48. 28.08.2014 r. w sprawie ustalenia zasad obejmowania honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych
49. 01.09.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
50. 09.09.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum w Wandowie
51. 05.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (1 etat) nr ogłoszenia 162477 (miejsce pracy: Gdynia)
52. 08.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (1 etat) nr ogłoszenia 162477 (miejsce pracy: Gdynia)
53. 17.09.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2014
54. 02.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Czernienie
55. 15.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
56. 10.10.2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
57. 29.10.2014 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
58. 04.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 163459 (miejsce pracy: Gdynia)
59. 07.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 163459 (miejsce pracy: Gdynia)
60. 14.11.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
61. 14.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia polityki szkoleniowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
62. 20.11.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury wnioskowania o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty
Treść zarządzenia
63. 08.12.2014 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 10.02.2014


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2014”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska07.01.2015, 12:05 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska24.11.2014, 13:31 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska19.11.2014, 09:23 CETAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.