Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Rodzaje i procedury załatwiania spraw > Ordery i odznaczenia państwowe oraz resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty Dziś jest 25.05.2016

Data ostatniej aktualizacji 24.05.2016
Liczba odwiedzin 2260929
  Ordery i odznaczenia państwowe oraz resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty

 1. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 i 451 z póź. zm.)
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 90 poz. 453, z póź. zm.)

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2000 r., Nr  3, poz. 639)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawienia wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. z 2001 r., Nr 101, poz. 1093)

  • Regulamin przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku wprowadzony zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 46/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.

 2. Wymagane dokumenty
  • wniosek o nadanie orderu-odznaczenia państwowego wraz z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie potwierdzonym przez Krajowy Rejestr Karny

  • wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

  • wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

  • wniosek o przyznanie nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 3. Miejsce złożenia dokumentów
  Dokumenty należy złożyc osobiście w Kuratorium Oświaty w Punkcie Obsługi Interesantów (pok. 18) lub przekazać drogą pocztową na adres:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  80-853 ul. Wały Jagiellońskie 24
  tel. 58 322 29 25
  e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl

 4. Komórka (osoba prowadząca) odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej
  St. wiz. Elżbieta Szopińska, pok. 14
  tel. 58 322 29 19
 5. Termin i sposób złożenia
  1. W przypadku wniosku o nadanie orderu-odznaczenia państwowego i resortowego oraz wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Kuratorium corocznie ustala termin ich złożenia o czym informuje organy prowadzące, szkoły oraz placówki.

  2. W przypadku nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty dokumenty składa się odpowiednio:
   - do dnia 15 VII jeżeli nagroda wręczana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej
   - na 2 miesiące przed planowaną uroczystością jeżeli nagroda wręczana jest z okazji ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły i placówki

 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  Osoba zainteresowana kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z osobą odpowiedzialną za załatwienie sprawy.
  W przypadku otrzymania orderu-odznaczenia państwowego lub resortowego, przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu lub nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty, osoby uhonorowane zapraszane są na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 7. Forma załatwienia sprawy
  W przypadku wniosków o nadanie orderu-odznaczenia państwowego lub resortowego oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Pomorski Kurator Oświaty po zaopiniowaniu przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
  W przypadku nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty wydaje się decyzję.

 8. Uwagi
  Druki wniosków o nadanie orderu-odznaczenia państwowego lub resortowego wraz z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie, przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dostępne są na stronie domowej Kuratorium www.kuratorium.gda.pl.

ZATWIERDZIŁ:
Pomorski Kurator Oświaty
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ordery i odznaczenia państwowe oraz resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska26.09.2013, 08:56 CESTAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska03.01.2011, 15:32 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska02.07.2010, 11:10 CESTAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.