Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Skargi, wnioski i petycje > Składanie petycji Dziś jest 09.12.2021

Data ostatniej aktualizacji 10.11.2021
Liczba odwiedzin 3883572
  Składanie petycji

Zasady składnia petycji
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)

obowiązuje od 6 września 2015 r.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

 3. oznaczenie adresata petycji;

 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej:

 • za pośrednictwem poczty na adres:
       Kuratorium Oświaty

       ul. Wały Jagiellońskie 24; 80-853 Gdańsk

 • lub złożona osobiście w sekretariacie Pomorskiego Kuratora Oświaty

 • lub przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail:
  kuratorium@kuratorium.gda.pl

 • lub przesłana za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Kuratorium Oświaty w Gdańsku na platformie ePUAP (w celu złożenia petycji do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP) korzystając z usługi centralnej: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Składanie petycji”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska10.09.2015, 14:07 CESTaktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska10.09.2015, 14:06 CESTDodanie nowej podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.