Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > Sprostowanie zamawiającego do zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017r. Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278576
  Sprostowanie zamawiającego do zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017r.

Opis karty zgłoszenia projektu (załącznik A do SIWZ) w:

pkt. 10

ma brzmienie:

„Ogólna liczba planowanych godzin warsztatów, kursów na 1 uczestnika powinna być realizowana poprzez:

  •  zajęcia teoretyczne -metodami podającymi, które nie powinny stanowić więcej niż 20% w przypadku warsztatów i w przypadku kursów nie więcej niż 30% ogólnej liczby wszystkich zajęć, jedynie w przypadku Tematu nr 19 należy przyjąć max. 40% zajęć
  •  zajęcia warsztatowe - metodami aktywizującymi.

W karcie projektu należy podać krótki opis form i metod pracy”.

winno być:

„Ogólna liczba planowanych godzin warsztatów, szkoleń na 1 uczestnika powinna być realizowana poprzez:

  • zajęcia teoretyczne -metodami podającymi, które nie powinny stanowić więcej niż 20% w przypadku warsztatów i w przypadku szkoleń nie więcej niż 30% ogólnej liczby wszystkich zajęć, jedynie w przypadku Tematu nr 21 należy przyjąć max. 40% zajęć
  • zajęcia warsztatowe - metodami aktywizującymi.

W karcie projektu należy podać krótki opis form i metod pracy.

pkt 20 w cytowanej poniżej treści

ma brzmienie:

„Wykłady nie mogą stanowić więcej niż 20% w przypadku warsztatów i nie więcej niż 30 % w przypadku kursów wszystkich planowanych zajęć, jedynie w przypadku Tematu nr 11 liczba godz. powinna wynosić max. 40% zajęć”.

winno być

„Wykłady nie mogą stanowić więcej niż 20% w przypadku warsztatów i nie więcej niż 30 % w przypadku szkoleń wszystkich planowanych zajęć, jedynie w przypadku Tematu nr 21 liczba godz. powinna wynosić max. 40% zajęć”.

pkt 14


ma brzmienie:
„Opis powinien dotyczyć realizowanych w ostatnim czasie szkoleń, organizacji konferencji i seminariów, publikacji w obszarach tematyki zgłaszanego projektu lub obszarach pokrewnych. Należy podać temat i okres realizacji w latach 2013-2015 oraz uwzględnić wyniki oceny organizowanych szkoleń przez uczestników zwłaszcza uczestników woj. zadań edukacyjnych w w/w latach”.

winno być:
„Opis powinien dotyczyć realizowanych w ostatnim czasie szkoleń, organizacji konferencji i seminariów, publikacji w obszarach tematyki zgłaszanego projektu lub obszarach pokrewnych. Należy podać temat i okres realizacji w latach 2014- 2016 oraz uwzględnić wyniki oceny organizowanych szkoleń przez uczestników zwłaszcza uczestników woj. zadań edukacyjnych w w/w latach”.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk, 17.05.2017
Treść wytworzyła z-ca dyr OI Iwona Tanewska, 17.05.2017


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprostowanie zamawiającego do zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 10:56 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 10:53 CESTdodanie sprostowania

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.