Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > Sprostowanie zamawiającego do zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18 Dziś jest 03.12.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4063286
  Sprostowanie zamawiającego do zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18

Sprostowanie zamawiającego

do zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w:

Rozdziale 14 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

pkt. 3

ma brzmienie:
„Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.”

winno być:
„Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 10 pkt.”

Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk, 08.06.2017
Treść wytworzyła z-ca dyr OI Iwona Tanewska, 08.06.2017


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprostowanie zamawiającego do zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska08.06.2017, 15:25 CESTaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska08.06.2017, 15:24 CESTaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.