Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > KONKURSY PRZEDMIOTOWE - 2018 > Wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/19 Dziś jest 21.09.2020

Data ostatniej aktualizacji 17.09.2020
Liczba odwiedzin 3510644
  Wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/19

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) oraz zarządzeniem nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej ustawą Pzp. prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zarządzenie nr 32 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2017 r.).konkurs z biologii dla uczniów od kl. IV szkół podstawowych
NR OFERTY NAZWA WYKONAWCY CENA OFERTY CENA OF. - WAGA 40 % KADRA WAGA 60 % RAZEM
1 Zespół Szkół nr 1 ul. Książąt Pomorskich 16-18 81-749 Sopot 26 500 zł. 4,00 6,00 10,00


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/19”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz03.07.2018, 14:29 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz03.07.2018, 14:29 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz03.07.2018, 14:27 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.