Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292440
  Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do postępowania, którego przedmiotem jest dostawa nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

1.Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego. Dostarczone oprogramowanie nie może być nigdzie wcześniej aktywowane.

2. Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź Zamawiającego:
Oprogramowanie nie ma być zainstalowane i aktywowane, Zamawiający samodzielnie przeprowadzi instalację i aktywację.

3. Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych atrybutów legalności. Indywidualne licencje (naklejki) z kluczem aktywacyjnym powinny być naklejone na każdym z komputerów.

4. Pytanie Wykonawcy:
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

5. Pytanie Wykonawcy:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający poduszcza taką możliwość.


z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Iwona Tanewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 13.11.2019


Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych.
Ofertę na formularzu (zał. nr 2) wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku na ul. Wały Jagiellońskie 24 lub przesłać na adres poczty internetowej: zamowienia.publiczne@kuratorium.gda.pl do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 10.00.
W przypadku wątpliwości pytania należy kierować do Pani Anny Wojcickiej tel. 58 32 22 913 lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@kuratorium.gda.pl.
Kuratorium Oświaty w Gdańsku podpisze umowę z wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.


z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Iwona Tanewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej NauczycieliW załączeniu:
Pismo przewodnie,
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz oferty,
3. Oświadczenie,
4. Istotne postanowienia umowy

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących postępowań o zamówienia publiczne

Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 07.11.2019lp.załącznik:
1Pismo Przewodnie OP.273.21.2019 - 498KB.pdf
2Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OP.273.21.2019-295KB.pdf
3Załącznik nr 2 Formularz oferty OP.273.21.2019- 62KB.doc
4Załącznik nr 3 Oświadczenie OP.273.21.2019-122KB.pdf
5Zalącznik nr 4 Istotne warunki umowy OP.273.21.2019 - 161KB.pdf
6Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz13.11.2019, 12:42 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz13.11.2019, 12:41 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz07.11.2019, 15:22 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.