Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > Badanie rynku na usługi pocztowe na rok 2020 Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292459
  Badanie rynku na usługi pocztowe na rok 2020

OP.273.22.2019.AWO

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do badania rynku na usługi pocztowe świadczone w 2020 r. dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 1. Pytanie Wykonawcy:
  Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust. 1
  Wykonawca wnosi o dodanie do przedmiotu zamówienia odpłatnego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający dodaje w Załączniku nr 1 OPZ w cz. I ust. 1 podpunkt D. odpłatny odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.
 2. Pytanie Wykonawcy:
  Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust. 6
  Czy Zamawiający wyraża zgodę na nadanie ostatecznemu zdaniu następujące brzmienie: „Uiszczenie opłat będzie następowało z dołu w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT”
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający przychyla się do zmiany „(…) od wystawienia faktury VAT”. Jednocześnie Zamawiający chce zmienić zapis znajdujący się w Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust. 6 tj. „Uiszczenie opłat będzie następowało z dołu w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT”
 3. Pytanie Wykonawcy:
  Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust.12
  Wykonawca wznosi o wykreślenie wyrażenia co najmniej 6 godzin dziennie.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający przychyla się do zmiany jednocześnie zmienia zapis w załączniku nr 1 OPZ cz. I ust. 12 tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej. Placówka powinna być czynna we wszystkie dni robocze z wyjątkiem sobót co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Placówka ta musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, w przypadku gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza.
 4. Pytanie Wykonawcy:
  Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust. 13
  Wykonawca informuję, że dokonuje doręczeń potwierdzenia odbioru zgodnymi ze wskazanymi terminowości wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i cyfryzacji. Czy Zamawiający akceptuje powyższe?
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Tak.
 5. Pytanie Wykonawcy:
  Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust. 14
  Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „oraz oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku uzgodnionego z wybranym Wykonawcą”
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający wyraża zgodne na dodanie ww. zapisu.
 6. Pytanie Wykonawcy:
  Załącznik nr 1 OPZ cz. I ust. 15
  Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „Z zastrzeżeniem wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia lub połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikającej z umowy”.
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający wyraża zgodne na dodanie zapisy.

 7. Dodatkowo Zamawiający informuję, że badaniu rynku błędnie powołał się na publikator ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) winno być ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.)


  z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
  Iwona Tanewska
  Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
  i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli


  Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 09.12.2019  OP.273.22.2019.AWO

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadza badanie rynku w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w roku 2020. W załączeniu przekazujemy opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie oraz formularz ofertowy z prośbą o wypełnienie. Ofertę cenową sporządzoną na formularzu (załącznik nr 2) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 bądź przesłać na adres poczty internetowej: zamowienia.publiczne@kuratorium.gda.pl do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.
  W przypadku wątpliwości pytania należy kierować do Pani Anny Wojcickiej inspektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli tel. 58 322 29 13.
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku podpisze umowę z wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę.


  W załączeniu:
  1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
  2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie,
  4. Załącznik nr 4 - Wykaz placówek pocztowych.

  z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
  Iwona Tanewska
  Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
  i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli


  Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących postępowań o zamówienia publiczne


  Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 04.12.2019lp.załącznik:
1Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia OP.273.22.2019 - pdf 414KB.pdf
2Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy OP.273.22.2019 - doc 108KB.doc
3Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy OP.273.22.2019 - pdf 245 KB.pdf
4Załącznik nr 3- Oświadczenie OP.273.22.2019 - doc 33KB.doc
5Załącznik nr 3- Oświadczenie OP.273.22.2019 - pdf 128KB.pdf
6Załącznik nr 4 wykaz placówek pocztowych OP.273.22.2019 - docx 17KB.docx
7Załącznik nr 4 wykaz placówek pocztowych OP.273.22.2019 - pdf219KB.pdf
8Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego OP.273.22.2019 - pdf scan 1090KB.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Badanie rynku na usługi pocztowe na rok 2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz09.12.2019, 11:20 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz09.12.2019, 11:20 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz04.12.2019, 14:52 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.