Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - telefonia stacjonarna oraz dostęp do internetu stacjonarnego - OP.272.05.2020 Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292424
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - telefonia stacjonarna oraz dostęp do internetu stacjonarnego - OP.272.05.2020

OP.272.05.2020

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu stacjonarnego w okresie 24 miesięcy na rzecz Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęły dwie ważne oferty. W trakcie analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniają wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowy. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła jej cena brutto w PLN (100 procent).
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa Oferenta wraz z adresem Cena oferty brutto w złotych Ocena punktowa złożonych ofert max 100 %, powód odrzucenia oferty
1. Enter T&T Sp. z o.o. Plac Andersa 7 61-894 Poznań 35.558,02 98,8 %
2. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa 35.146,21 100 %


Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert w oparciu o kryterium - ocena 100 % - i wybrał ofertę Spółkę Orange Polska S.A. z siedziba w Warszawie, z którą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Iwona Tanewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej NauczycieliAutor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 27.04.2020 r.lp.załącznik:
1Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - scan pdf 300KB.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - telefonia stacjonarna oraz dostęp do internetu stacjonarnego - OP.272.05.2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz27.04.2020, 12:56 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz27.04.2020, 12:55 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.