Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - telefonia komórkowa i internet mobilny - OP.273.04.2020 Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292478
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - telefonia komórkowa i internet mobilny - OP.273.04.2020

OP.273.04.2020

1. Zamawiający informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. rozstrzygnął postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i innych akcesoriów do ich świadczenia.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły trzy oferty:

1) Orange Polska S.A.
al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

2) Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-763 Warszawa

3) P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

2. Zamawiający odrzucił ofertę firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z powodu niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego jaką Zamawiający określił w Załączniku nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia w Części I pkt. 1 ppkt. 4. Wykonawca zaoferował aparaty telefoniczne za 1 sztukę w cenie 30.75 zł brutto, co jest niezgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (zgodnie ze zapisami Opisu przedmiotu zamówienia cena jednostkowa aparatu telefonicznego nie może być wyższa niż 20 zł brutto).

3. Dnia 28.04.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła rezygnacja Firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziału w postępowaniu.

4. W zawiązku z powyższym Zamawiający wybrał ofertę firmy Orange Polska S.A. w kwocie 56.530,80 zł, z którą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Iwona Tanewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej NauczycieliAutor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 28.04.2020 r.lp.załącznik:
1Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OP.273.04.2020 - scan pdf 319KB.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - telefonia komórkowa i internet mobilny - OP.273.04.2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz28.04.2020, 15:05 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.