Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020 > Pomorski Kurator Oświaty Ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 Dziś jest 14.06.2021

Data ostatniej aktualizacji 11.06.2021
Liczba odwiedzin 3753270
  Pomorski Kurator Oświaty Ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKI KURATOR OŚWIATY Ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) oraz zarządzeniem nr 40/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zarządzenie nr 32 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2017 r.)
CZĘŚĆ I konkurs z języka polskiego - BRAK OFERT
CZĘŚĆ II konkurs z języka angielskiego - WYBÓR OFERTY
NR OFERTY NAZWA WYKONAWCY CENA OFERTY CENA OF. - WAGA 40 % KADRA – WAGA 60% RAZEM
1 II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego ul. Pestalozziego 7/9 80-445 Gdańsk 22 730,00 zł 4,00 5,40 9,40
CZĘŚĆ III konkurs z języka niemieckiego - WYBÓR OFERTY
2 Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej ul. Sportowa 19 83-034 Trąbki Wielkie 26 000,00 zł 3,69 6,00 9,69
CZĘŚĆ IV konkurs z historii - WYBÓR OFERTY
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej ul. Marusarzówny 10 80-288 Gdańsk 25 000,00 zł 4,00 5,40 9,40
CZĘŚĆ V konkurs z biologii - WYBÓR OFERT
1 Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące Plac św. Andrzeja 2 81-168 Gdyni 29 600,00 zł 4,00 6,00 10,00
CZĘŚĆ VI konkurs z geografii - WYBÓR OFERTY
1 Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej ul. Sportowa 19 83-034 Trąbki Wielkie 26 000,00 zł 4,00 6,00 10,00
CZĘŚĆ VII konkurs z matematyki - WYBÓR OFERTY
1 Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące Plac św. Andrzeja 2 81-168 Gdynia 28 000,00 zł 4,00 6,00 10,00
CZĘŚĆ VIII konkurs z fizyki - WYBÓR OFERTY
1 II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego ul. Pestalozziego 7/9 80-445 Gdańsk 18 080,00 zł 4,00 6,00 10,00
CZĘŚĆ IX konkurs z chemii - WYBÓR OFERTY
1 Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące Plac św. Andrzeja 2 81-168 Gdynia 23 500,00 zł 4,00 6,00 10,00
CZĘŚĆ X konkurs z informatyki - WYBÓR OFERTY
1 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle ul. Słowackiego 101 80-281 Gdańsk 26 500,00 zł 4,00 6,00 10,00
  Oferta na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach została odrzucona formalnie, ze względu na nieprawidłowe wypełnienie załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków, których nie uzupełnił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Bielang
Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty
Treść wytworzyła z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 08.07.2020


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty Ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz08.07.2020, 15:29 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz08.07.2020, 15:26 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.