Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 130 000 złotych netto > Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do badania rynku na dostawę benzyny bezołowiowej (Pb95) do samochodów służbowych będących na stanie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278650
  Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do badania rynku na dostawę benzyny bezołowiowej (Pb95) do samochodów służbowych będących na stanie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

OP.273.4.2021.AM

1. Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca prosi o dopisanie do zapisu §2 ust. 3 wzoru umowy zapisu: „oraz na wszystkich stacjach na terenie Polski”. Wykonawca daje możliwość tankowania na wszystkich stacjach na terenie Polski nie ograniczając Zamawiającego wyłącznie do 1 najbliższej stacji paliw. Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na fakt, czy warunek postawiony przez Zamawiającego z ograniczeniem wyłącznie do 15 km, bez możliwości tankowania na pozostałych stacjach na terenie kraju- nie jest niekorzystny dla Zamawiającego. Zważywszy na specyfikę pracy oraz funkcjonowania Kuratorium Oświaty, wątpliwości Wykonawcy budzi aspekt ograniczania się do wyłącznie min. 1 stacji w danej miejscowości. Zamawiający do obliczenia pkt oferty może wziąć 1 stację paliw, jednak winien dopuścić inne stacje w promieniu do 15 km jak również na terenie kraju, jeśli Wykonawca takie posiada.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT ? Wykonawca proponuje wówczas wydłużenie terminu z 14 na 21 dni ale od daty wystawienia faktury VAT (§3 ust. 5 wzoru umowy) ? W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dokonania modyfikacji §3 ust. 7 wzoru umowy na: ,,Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności za dokonane transakcje na konto bankowe Wykonawcy.”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu §5 ust. 1 wzoru umowy odnośnie procedury reklamacyjnej z: „…W terminie od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.” Na: „…W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca prosi o dodanie zapisu do §6 wzoru umowy: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny braku możliwości tankowania paliwa, do których nie uznaje się w szczególności remontu stacji paliw, wyłączenia, awarii, przyjęcia paliwa na stację paliw. Wykonawca daje możliwość zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego do 15 km jak również na terenie całego kraju. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych. ”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pytanie Wykonawcy:

Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty na kilka części, Zamawiający uzna za spełniony warunek wystawienie jednej faktury zbiorczej na Kuratorium Oświaty w Gdańsku, jako głównej siedziby?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uzna za spełniony warunek wystawienie jednej faktury.


Autor dokumentu: Anna Reda, 03.03.2021 r. Treść wytworzyła: Aneta Marcinkiewicz, 03.03.2021 r.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do badania rynku na dostawę benzyny bezołowiowej (Pb95) do samochodów służbowych będących na stanie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz03.03.2021, 10:57 CETpytania i odpowiedzi

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.