Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenie wyboru ofert > WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich Dziś jest 21.05.2018

Data ostatniej aktualizacji 18.05.2018
Liczba odwiedzin 2826500

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów do dnia 24 kwietnia 2018 r. zgłosiły się trzy organizacje, tj.:
Oferent nr 1 - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze
Oferent nr 2 - Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie
Oferent nr 3 - Fundacja „Podaruj Dzieciom Serce” z siedzibą w Łęgowie

Oferta nr 1 nie spełniła wymogów formalnych i została odrzucona na etapie oceny formalnej.

Przyczyna odrzucenia oferty:
Kalkulacja kosztów zadania zawiera błędy rachunkowe, wnioskowana kwota dotacji – 389 240 zł jest wyższa od zakładanej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego.

Oferta nr 2 i oferta nr 3 spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej w wyniku czego otrzymały następującą liczbę punktów:

Nazwa kryterium Punkty przyznane przez komisję Oferta nr 2 Punkty przyznane przez komisję Oferta nr 3
doświadczenie oferenta w organizacji wypoczynku dla dzieci pochodzących ze środowisk niezamożnych (od 0 do 4 pkt) 4 4
doświadczenie kadry niezbędnej do realizacji programu oraz kwalifikacje kadry wypoczynku (od 0 do 6 pkt) 2 4
proponowany program wypoczynku, w tym atrakcyjność, różnorodność, dobór form i metod oraz realność wykonania, proponowane miejsca i opis bazy wypoczynku oraz uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt I.6 ogłoszenia (od 0 do 6 pkt) 4 6
potwierdzona współpraca z instytucjami, które mogą wesprzeć kadrę wypoczynku w trudnych sytuacjach (od 0 do 4 pkt) 3 2
Razem 13 pkt 16 pkt

Oferta nr 3 uzyskała większa liczbę punktów i w związku z tym Pomorski Kurator Oświaty postanowił powierzyć organizację nieodpłatnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mniejszymi szansami Fundacji „Podaruj Dzieciom Serce” z siedzibą w Łęgowie.

Kwota przyznanych środków na realizację w/w zadania wynosi 388 500 złotych dla 370 dzieci.

Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, 14.05.2018
Treść wytworzyła inspektor Hanna Piotrowska, 14.05.2018


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska14.05.2018, 13:43 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska14.05.2018, 13:42 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.