Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Prowadzone rejestry i wykazy Dziś jest 17.01.2018

Data ostatniej aktualizacji 16.01.2018
Liczba odwiedzin 2723083
  Prowadzone rejestry i wykazy

 1. Rejestr skarg i wniosków
  Komórka prowadząca rejestr:
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej

  Rejestr prowadzony przez p. Aneta Barbarowicz tel. 58 322 29 25, pok. 18.

 2. Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
  Komórka prowadząca wykaz:
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej

  Zbiór dostępny w godzinach pracy Kuratorium, a wyciąg z rejestru dostępny na stronie domowej Kuratorium (www.kuratorium.gda.pl)

 3. Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
  Komórka prowadząca wykaz:
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej

  Zbiór dostępny w godzinach pracy Kuratorium, a wyciąg z rejestru dostępny na stronie domowej Kuratorium (www.kuratorium.gda.pl)

 4. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Komórka prowadząca rejestr:
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej

 5. Wykaz nadzorowanych szkół i placówek
  Komórka prowadząca rejestr:
  Wydziałem Organizacji i Informacji Oświatowej

  Zbiór dostępny w godzinach pracy Kuratorium w pok. 12 u p. Małgorzaty Miler, oraz na stronie domowej Kuratorium w Wykazie szkół i placówek (www.kuratorium.gda.pl)

 6. Rejestr innowacji pedagogicznych
  W sprawie statystyki innowacji należy kontaktować się z właściwym Wydziałami lub Delegaturami.


 7. Rejestr zgłoszeń szkół do programu PCJE oraz rejestr wydanych zaświadczeń o przystąpieniu do programu PCJE
  tel. 58 669 34 44, fax 58 669 34 01


 8. Rejestr wydanych certyfikatów w ramach PCJE
  Rejestr prowadzony jest przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
  tel. 58 669 34 44


 9. Rejestr arkuszy organizacji szkół i placówek
  Rejestr prowadzony jest w zależności od zasięgu sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez odpowiedni Wydział lub Delegaturę.


 10. Rejestr placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
  Komórka prowadząca rejestr: Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Prowadzone rejestry i wykazy”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska15.04.2016, 14:46 CESTaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska15.04.2016, 14:45 CESTaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska08.04.2014, 11:56 CESTaktualizacja treści

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.