Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Skargi, wnioski i petycje > Informacje ogólne Dziś jest 17.01.2018

Data ostatniej aktualizacji 16.01.2018
Liczba odwiedzin 2723077
  Informacje ogólne

 1. Skargi i wnioski w Kuratorium Oświaty w Gdańsku przyjmowane i załatwiane są w oparciu o następujące przepisy prawne:

  • Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w komórkach organizacyjnych Kuratorium każdego dnia w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 745 do 1545.

 3. Zgodnie z Regulaminem Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 6 września 2013 r. (Rozdział 7, § 28, ust. 1) Pomorski Kurator lub Wicekurator Oświaty przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 800 do 1000 oraz we wtorki, w godzinach od 1545 do 1645 lub w innych umówionych terminach uzgodnionych z zainteresowanymi, w Gdańsku i Gdyni. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 4. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 5. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 6. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej.

 7. Kwalifikacja skarg i wniosków odbywa się stosownie do zawartej w nich treści, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 8. Po zarejestrowaniu skargi Pomorski Kurator Oświaty zleca sprawę do rozpatrzenia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Kuratorium.

 9. Skarga powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 10. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego można pozostawić bez rozpoznania.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacje ogólne”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska24.01.2014, 15:05 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska24.01.2014, 10:42 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska24.01.2014, 10:41 CETAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.