Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2021 Dziś jest 02.03.2021

Data ostatniej aktualizacji 01.03.2021
Liczba odwiedzin 3632739
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2021

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2021 r.
1. 08.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela - doradcy metodycznego.
2. 08.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela - doradcy metodycznego.
3. 18.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:72974).
4. 18.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Zespole Finansowo Księgowym (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:72557).
5. 18.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli nr ref: OP.210.1.2021.
6. 15.01.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).
7. 26.01.2021 r. W sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.
8. 26.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń.
9. 27.01.2021 r. W sprawie powołania Zespołu pracowników w celu wypracowania porozumienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.
10. 29.01.2021 r. W sprawie wprowadzenia arkuszy kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 i z 2021 r. poz. 4) przez niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
11. 02.02.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).
12. 05.02.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym (etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:73363).
13. 15.02.2021 r. W sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II etapu XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” na obszarze województwa pomorskiego.
14. 15.02.2021 r. W sprawie powołania Międzyszkolnych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia części II zawodów I stopnia XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” na obszarze województwa pomorskiego.
15. 17.02.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna).
16. 26.02.2021 r. W sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Pomorskiego Kuratora Oświaty.
17. 01.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).

Treść wytworzyła st. inspektor Katarzyna Bryksa, 01.03.2021 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz01.03.2021, 11:52 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz26.02.2021, 14:16 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz26.02.2021, 10:55 CETdodanie zarządzenia

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.