Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2018 Dziś jest 24.04.2018

Data ostatniej aktualizacji 23.04.2018
Liczba odwiedzin 2804853
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2018

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2018 r.
1. 02.01.2018 r. W sprawie sprawozdania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. 12.01.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
3. 23.01.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery i odznaczenia państwowe.
4. 23.01.2018 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2017/2018.
5. 26.01.2018 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkól dla dorosłych w województwie pomorskim.
6. 30.01.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
7. 31.01.2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim. Treść zarządzenia
8. 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
9. 06.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
10. 14.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
11. 15.02.2018 r. Zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
12. 20.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2018.
13. 22.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
14. 22.02.2018 r. W sprawie: procedury zgłaszania eksperymentu pedagogicznego
15. 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 23.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka przetwarzania danych oraz wykonywania oceny skutków ich przetwarzania.
17. 27.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
18. 02.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
19. 06.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
20. 06.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 10/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
21. 06.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
22. 20.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
23. 19.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego.
24. 26.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 22956 oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 22953.
25. 13.04.2018 r. W sprawie ustalenia zasad i kompetencji Pani Małgorzacie Bielang Pomorskiemu Wicekuratorowi Oświaty
26. 18.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 24010.
27. 23.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego 2018 r.
28. 23.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na powierzenie:
1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.
2. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.

23.04.2018
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2018”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska23.04.2018, 11:02 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska23.04.2018, 11:01 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska19.04.2018, 10:07 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.