Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2021 Dziś jest 25.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4334865
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2021

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2021 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 08.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela - doradcy metodycznego.
2. 08.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela - doradcy metodycznego.
3. 18.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:72974).
4. 18.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Zespole Finansowo Księgowym (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:72557).
5. 18.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli nr ref: OP.210.1.2021.
6. 15.01.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).
7. 26.01.2021 r. W sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.
8. 26.01.2021 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń.
9. 27.01.2021 r. W sprawie powołania Zespołu pracowników w celu wypracowania porozumienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.
10. 29.01.2021 r. W sprawie wprowadzenia arkuszy kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 i z 2021 r. poz. 4) przez niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
11. 02.02.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).
12. 05.02.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym (etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:73363).
13. 15.02.2021 r. W sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II etapu XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” na obszarze województwa pomorskiego.
14. 15.02.2021 r. W sprawie powołania Międzyszkolnych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia części II zawodów I stopnia XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” na obszarze województwa pomorskiego.
15. 17.02.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna).
16. 26.02.2021 r. W sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Pomorskiego Kuratora Oświaty.
17. 01.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).
18. 03.03.2021 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Narodowej.
19. 04.03.2021 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.
20. 05.03.2021 r. W sprawie wprowadzenia Procedury kancelaryjnej obiegu dokumentów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
21. 05.03.2021 r. W sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Cov-2.
22. 08.03.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM:74245).
23. 08.03.2021 r. W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
24. 08.03.2021 r. W sprawie powołania wojewódzkich koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
26. 12.03.2021 r. W sprawie powołania Zespołu ustalającego cząstkowa ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela.
27. 12.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna).
28. 17.03.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Zespole Finansowo Księgowym (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM: 74796).
29. 18.03.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowisko inspektora w Zespole Finansowo Księgowym (1 etat, nr ogłoszenia w BIP KPRM: 74796).
30. 18.03.2021 r. W sprawie wprowadzenia do stosowania protokołu zdawczo – odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz zasad ich stosowania.
31. 22.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 67/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, dotyczącego składu Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.
32. 22.03.2021 r. W sprawie odwołania członka ze składu Komisji Socjalnej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
33. 22.03.2021 r. W sprawie powołania członka do składu Komisji Socjalnej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
34. 25.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 67/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7, dotyczącego składu Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.
35. 25.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 67/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9, dotyczącego składu Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.
36. 29.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.
37. 29.03.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna).
38. 17.03.2021 r. W sprawie ustalenia zadań i zakresu kompetencji Pomorskiego Wicekuratora Oświaty.
39. 02.04.2021 r. W sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia III etapu – wojewódzkiego XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” w obszarze województwa pomorskiego.
40. 02.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych woj. pomorskiego w roku szk. 2020/2021.
41. 07.04.2021 r. W sprawie odwołania członków ze składu stałego zespołu wewnętrznego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
42. 07.04.2021 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie dokonania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
43. 07.04.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie nr ref.: OP.210.8.2021 oraz zastępcy Dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr ref. OP.210.9.2021.
44. 07.04.2021 r. Zmieniające Zarządzenie nr 67/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3, dotyczącego składu Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.
45. 09.04.2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia obowiązku wykonywania przez pracownika Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna).
46. 13.04.2021 r. W sprawie ustalenia w 2021 roku dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
47. 14.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
48. 14.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
49. 14.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
50. 15.04.2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.
51. 16.04.2021 r. W wprowadzenia w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto.
52. 22.04.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – - doradcy metodycznego
53. 22.04.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – - doradcy metodycznego
54. 23.04.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
55. 26.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
56. 26.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
57. 28.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
58. 30.04.2021 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
59. 06.05.2021 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
60. 10.05.2021 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie
61. 18.05.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko radcy prawnego w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz radcy prawnego w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
62. 19.05.2021 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki.
63. 02.06.2021 r. W sprawie odwołania obowiązku wykonywania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracy określonej w umowie , poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna)
64. 11.06.2021 r. W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022
65. 11.06.2021 r. W sprawie Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022
66. 21.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Historyczno-Literackiego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej”
67. 21.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej”
68. 21.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Filmowego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej”
69. 21.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego
70. 21.06.2021 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego
71. 21.06.2021 r. W sprawie powołania Zespołu oceniającego do ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie
72. 23.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu „Kierunek – innowacja” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
73. 23.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
74. 30.06.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
75. 30.06.2021 r. Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 24/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania wojewódzkich koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach
76. 02.07.2021 r. W sprawie powołania Komisji w związku z pozostaniem środków na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu woj. pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
77. 15.07.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli oraz wizytatora w Delegaturze w Tczewie w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
78. 19.07.2021 r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji realizacji działań w poszczególnych stopniach alarmowych CRP oraz w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub ciągłości funkcjonowania Kuratorium Oświaty w Gdańsku”.
79. 19.07.2021 r. W sprawie organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Pomorskiego Kuratora Oświaty w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, także w czasie wojny.
80. 19.07.2021 r. W sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
81. 22.07.2021 r. W sprawie powołania Zespołu ustalającego ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela.
82. 06.08.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko wizytatora w Delegaturze w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku
83. 11.08.2021 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko radcy prawnego w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku
84. 20.08.2021 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty
85. 25.08.2021 r. W sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych
86. 27.08.2021 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie powołania wojewódzkich koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach
87. 30.08.2021 r. W sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022
88. 15.09.2021 r. W sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022
89. 16.09.2021 r. W sprawie powołania wojewódzkich koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
90. 17.09.2021 r. W sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Regulaminu Konkursu Przedmiotowego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022
91. 27.09.2021 r. W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 56/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Treść wytworzyła inspektor Dagmara Stegienta, 27.09.2021 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz27.09.2021, 14:47 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz17.09.2021, 15:08 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz16.09.2021, 14:26 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.