Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2020 Dziś jest 06.04.2020

Data ostatniej aktualizacji 01.04.2020
Liczba odwiedzin 3360382
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2020

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2020 r.
1. 23.01.2020 r. W sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) przez niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz przez niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych.
2. 29.01.2020 r. W sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
3. 31.01.2020 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.
4. 31.01.2020 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń.
5. 04.02.2020 r. W sprawie powołania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania etapu - okręgowego (wojewódzkiego) XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” na obszarze województwa pomorskiego.
6. 10.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępny, w siedzibie Urzędu wolne stanowiska wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (3 etaty – nr ogłoszenia:59160).
7. 11.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
8. 11.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
9. 11.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
10. 12.02.2020 r. W sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzania III etapu – wojewódzkiego XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” na obszarze województwa pomorskiego.
11. 13.02.2020 r. W sprawie używania w Kuratorium Oświaty w Gdańsku odbiorników radiowych.
12. 13.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania, którego wartość jednostkowa przekracza 1.200 zł lecz nie przekracza kwoty 24.000 zł.
13. 18.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 60041.
14. 20.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanej z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartość jednostokowa przekracza 1.200 zł lecz nie przekracza kwoty 24.000 zł.
15. 24.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
16. 24.02.2020 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosków kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2020.
17. 21.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.
18. 21.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.
19. 25.02.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
20. 02.03.2020 r. W sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
21. 02.03.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
22. 02.03.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
23. 06.03.2020 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
24. 09.03.2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM:615678.
25. 15.03.2020 r. W sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
26. 13.03.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
27. 16.03.2020 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
28. 20.03.2020 r. W sprawie powołania Komisji ds. przekazania dokumentacji finansowo-księgowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Treść wytworzyła st. inspektor Katarzyna Bryksa, 10.03.2020 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska23.03.2020, 10:46 CETaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska23.03.2020, 07:58 CETaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska16.03.2020, 10:50 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.