Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2019 Dziś jest 20.05.2019

Data ostatniej aktualizacji 17.05.2019
Liczba odwiedzin 3095827
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2019

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2019 r.
 1. 02.01.2019 r.  W sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetencji Pani Małgorzaty Bielang Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
2. 15.01.2019 r. W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
3. 15.01.2019 r. W sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
4. 30.01.2019 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składani dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.
5. 04.02.2019 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku.
6. 08.02.2019 r. W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
7. 08.02.2019 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.
8. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
9. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
10. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
11. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
12. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
13. 18.02.2019 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat – nr ogłoszenia: 41078).
14. 19.02.2019 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2019.
15. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
17. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
18. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
19. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
20. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
21. 01.03.2019 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
22. 01.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
23. 05.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
24. 05.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
25. 05.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
26. 06.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
27. 11.03.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska: wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty – nr ogłoszenia: 41809 i 41965) oraz stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat- nr ogłoszenia: 41808).
28. 18.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
29. 18.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
30. 18.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
31. 19.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
32. 22.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
33. 25.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
34. 25.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
35. 26.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
36. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
37. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
38. 27.03.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym, w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat- nr ogłoszenia:43490) oraz wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (3/4 etatu – nr ogłoszenia:44313).
39. 27.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
40. 28.03.20198 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
41. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
42. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
43. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
44. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
45. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
46. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
47. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
48. 25.04.2019 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności w związku z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartości jednostkowa przekracza kwotę 1200 zł.
49. 25.04.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska: wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty- nr ogłoszenia: 44830) oraz stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat- nr ogłoszenia: 44832).
51. 06.05.2019 Zmieniające Politykę Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
52. 10.05.2019 W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020
53. 10.05.2019 W sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Treść wytworzyła st. inspektor Katarzyna Bryksa, 11.05.2019 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2019”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz11.05.2019, 09:36 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz26.04.2019, 11:23 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska03.04.2019, 13:23 CESTaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.