Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2017 Dziś jest 24.04.2017

Data ostatniej aktualizacji 24.04.2017
Liczba odwiedzin 2508744
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2017

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2017 r.
1. 04.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
2. 05.01.2017 r. w sprawie wprowadzenie Procedury wnioskowania o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty
3. 05.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2016 PKO z dnia 9.08.2016 r. w sprawie powoływania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
4. 05.01.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 51/2013 PKO z dnia 7.10.2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym komputery stacjonarne, którym lekarz okulista w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zleci potrzebę ich stosowania
5. 13.01.2017 r. w sprawie wprowadzenie procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
6. 24.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
7. 24.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
8. 25.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
9. 25.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Treść zarządzenia
Plan nadzoru pedagogicznego
10. 27.01.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji w województwie pomorskim
11. 07.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
12. 10.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko radcy prawnego w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku
13. 23.02.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
14. 28.02.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
15. 03.03.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 03.03.2017 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczącego powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe.
17. 06.03.2017 r. W sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty.
18. 06.03.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
19. 07.03.2017 r. W sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2017 r.
20. 08.03.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
21. 10.03.2017 r. W sprawie określenia zadań Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
22. 13.03.2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia: 8818 (miejsce pracy: Gdańsk) oraz wolne stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (0,5 etatu) nr ogłoszenia: 8389 (miejsce pracy: Słupsk).
23. 20.03.2017 r. w sprawie: procedury zgłaszania eksperymentu pedagogicznego
Procedura postępowania w przypadku składania wniosku
Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia eksperymentu
Załącznik nr 2. Arkusz analizy formalnej
24. 13.04.2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia

22.03.2017
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2017”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska13.04.2017, 13:43 CESTaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska13.04.2017, 13:42 CESTDodanie nowego zarządzenia
Małgorzata Kaczorowska22.03.2017, 07:55 CETaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.