Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenie wyboru ofert > Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów Dziś jest 05.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4230088
  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów, do dnia 10 czerwca 2019 r. zgłosiła się Fundacja „Podaruj Dzieciom Serce” z siedzibą w Łęgowie. Oferta spełniła wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej:

Lp. Kryterium Punktacja zgodnie z ogłoszeniem konkursu ofert Punktacja przyznana przez Komisję
1) doświadczenie oferenta w organizacji wypoczynku dla dzieci pochodzących ze środowisk niezamożnych 0-5 pkt 5
2) kwalifikacje kadry wypoczynku oraz jej doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym w realizacji podobnych zadań 0-10 pkt 10
3) proponowany program wypoczynku, w tym atrakcyjność, różnorodność, dobór form i metod oraz realność wykonania, proponowane miejsca i opis bazy wypoczynku, kwalifikowalność kosztów oraz uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt I.7. 0-15 pkt 15
4) potwierdzona współpraca z instytucjami, które mogą wesprzeć kadrę wypoczynku w trudnych sytuacjach 0-5 pkt 5
5) analiza i ocena dotychczasowej realizacji zleconych zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków Od 0 do minus 5 pkt 0
  łącznie 35 pkt 35

Pomorski Kurator Oświaty postanowił powierzyć organizację nieodpłatnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Fundacji „Podaruj Dzieciom Serce”.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, 13.06.2019
Treść wytworzyła st. inspektor Hanna Piotrowska, 13.06.2019


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz13.06.2019, 08:31 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz13.06.2019, 08:30 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.