Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferta pracy z dnia 04.11.2011 Dziś jest 25.09.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4033137
  Oferta pracy z dnia 04.11.2011

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego
w Wydziale Ewaluacji i Kontroli
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Gdynia 81-472
ul. Legionów 130


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących stanu oświaty, w tym opracowanie informacji o stanie edukacji w województwie,
 3. udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie:wyższe magisterskie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe - nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe magisterskie lub nauczyciel akademicki z przygotowaniem pedagogicznym
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego - co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej (w przypadku nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie), co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej (w przypadku nauczyciela akademickiego).

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 2. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 3. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 4. w przypadku nauczyciela akademickiego: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 5. znajomość przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. znajomość problemów z zakresu polityki oświatowej państwa,
 3. znajomość zagadnień ewaluacji i kontroli szkół i placówek,
 4. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietu MS Office,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność,
 6. zdolność analitycznego myślenia,
 7. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 115, poz. 971).
 8. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 9. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 10. poświadczone kopie świadectw pracy,
 11. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/przedszkolu.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy przesyłać do:
04.11.2011 r.
pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty-Elzbieta Wasilenko, 25.10.2011
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 25.10.2011

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 04.11.2011”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska04.01.2012, 08:16 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.