Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020 > Pomorski Kurator Oświaty ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278566

  Pomorski Kurator Oświaty ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKI KURATOR OŚWIATY Ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) oraz zarządzeniem nr 40/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zarządzenie nr 32 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2017 r.)
NUMER OFERTY NAZWA WYKONAWCY CENA OFERTY CENA OF. WAGA 40 % KADRA WAGA 60 % RAZEM
2 Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej
ul. Sportowa 19
83-034 Trąbki Wielkie
23 000,00 zł 4,00 6,00 10,00

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Bielang
Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty
Treść wytworzyła z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 27.07.2020


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty ogłasza wyniki postępowania na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz27.07.2020, 14:11 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz27.07.2020, 14:10 CESTOgłoszenie wyników

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.