Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Odwołania Dziś jest 04.02.2023

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4104836
  Odwołania

Kurator Oświaty załatwia sprawy administracyjne jako organ I lub II instancji.
Od decyzji Pomorskiego Kuratora Oświaty wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, które wnosi się za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. Od decyzji wydanych w II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, również wnoszona za pośrednictwem Kuratorium Oświaty. O możliwości i terminie wniesienia odwołania lub skargi administracyjnej, strona zostaje powiadomiona (poinformowana) w decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji natomiast wniesienie skargi administracyjnej nie powoduje takiego skutku.

Podstawa prawna: art. 127 i następne Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270).

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Odwołania”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska25.01.2005, 15:22 CETaktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska25.01.2005, 10:44 CETdodano tekst

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.