Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2011 Dziś jest 23.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4257892
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2011

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2011 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 25.01.2011 r.  w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2011/2012
2. 03.02.2011 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egazmin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
3. 02.03.2011 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum "Papież Słowianin"
4. 02.03.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe
5. 24.03.2011 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśl Jana Pawła II"
6. 13.04.2011 r.  w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci z mniejszymi szansami
7. 13.04.2011 r.  w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich
8. 13.04.2011 r.  w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację wypoczynku
9. 19.04.2011 r.  w sprawie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
10. 19.04.2011 r.  w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
11. 04.05.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na realizację dostawy drukarek laserowych dla Kuratorium
12. 10.05.2011 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011
13. 27.05.2011 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Pomorskim Kuratorze Oswiaty
14. 03.06.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację dostawy tuszy do tonerów do drukarek laserowych, atramentowych oraz faksów dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku
15. 13.06.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli
16. 07.06.2011 r.  zmieniające procedurę wnioskowania o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty wprowadzoną Zarządzeniem Nr 4/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2010 r.
Treść zarządzenia
17. 10.06.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
18. 16.06.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 134231 (miejsce pracy: Kościerzyna)
19. 20.06.2011 r.  w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy projektu programu i arkusza kontroli na rok szkolny 2011/2012
20. 29.06.2011 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do plau nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oswiaty na rok szkolny 2010/2011
21. 11.07.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 135262 (miejsce pracy: Kościerzyna)
22. 19.07.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 135262 (miejsce pracy: Kościerzyna)
23. 11.08.2011 r.  w sprawie organizacji konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012
24. 05.08.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Ewaluacji i Kontroli (1 etat) nr ogłoszenia 135477 (miejsce pracy: Gdynia)
25. 19.08.2011 r.  w sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów na rok szkolnym 2011/2012
26. 19.08.2011 r.  w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 20111/2012
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
27. 17.08.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Wspomagania i Rozwoju Edukacji (1 etat) nr ogłoszenia: 135829 (miejsce pracy: Gdynia)oraz wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 135827 (miejsce pracy: Kościerzyna)
28. 26.08.2011 r.  w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2011
29. 05.09.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012
30. 15.09.2011 r.  w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oswiaty w Gdańsku
31. 23.09.2011 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. wprowadzającego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012
32. 28.09.2011 r.  w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów
33. 28.09.2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
34. 26.09.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Wspomagania i Rozwoju Edukacji (1 etat) nr ogłoszenia: 136672 (miejsce pracy: Gdynia)
35. 21.11.2011 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Ewaluacji i Kontroli(1 etat) nr ogłoszenia: 137795 (miejsce pracy: Gdynia)
36. 06.12.2011 r.  w sprawie przygotowania i organizacji pisemnego egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2011/2012
37. 07.12.2011 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
38. 28.12.2011 r.  o przeprowadzeniu inwentaryzacji okresowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 25.01.2011

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2011”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska13.02.2013, 12:11 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska04.09.2012, 14:50 CESTAktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska04.09.2012, 14:49 CESTAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.