Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2019 Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292465
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2019

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2019 r.
 1. 02.01.2019 r.  W sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetencji Pani Małgorzaty Bielang Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
2. 15.01.2019 r. W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
3. 15.01.2019 r. W sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
4. 30.01.2019 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składani dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.
5. 04.02.2019 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku.
6. 08.02.2019 r. W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
7. 08.02.2019 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.
8. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
9. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
10. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
11. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
12. 12.02.2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
13. 18.02.2019 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat – nr ogłoszenia: 41078).
14. 19.02.2019 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2019.
15. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
17. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
18. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
19. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
20. 27.02.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
21. 01.03.2019 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
22. 01.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
23. 05.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
24. 05.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
25. 05.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
26. 06.03.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 54/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
27. 11.03.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska: wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty – nr ogłoszenia: 41809 i 41965) oraz stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat- nr ogłoszenia: 41808).
28. 18.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
29. 18.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
30. 18.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
31. 19.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
32. 22.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
33. 25.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
34. 25.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
35. 26.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
36. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
37. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
38. 27.03.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym, w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat- nr ogłoszenia:43490) oraz wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (3/4 etatu – nr ogłoszenia:44313).
39. 27.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
40. 28.03.20198 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
41. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
42. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
43. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
44. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
45. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.
46. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
47. 28.03.2019 W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.
48. 25.04.2019 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności w związku z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartości jednostkowa przekracza kwotę 1200 zł.
49. 25.04.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska: wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty- nr ogłoszenia: 44830) oraz stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat- nr ogłoszenia: 44832).
50. 30.04.2019 W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
51. 06.05.2019 Zmieniające Politykę Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
52. 10.05.2019 W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020
53. 10.05.2019 W sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
54. 20.05.2019 W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
55. 20.05.2019 W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.
56. 30.05.2019 W sprawie Regulaminu Pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
57. 30.05.2019 W sprawie wprowadzenia regulaminu obsługi prawnej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
58. 31.05.2019 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne na przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
59. 01.06.2019 W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
60. 05.06.2019 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
61. 13.06.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska: wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat – nr ogłoszenia: 47274) oraz stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat – nr ogłoszenia: 47217).
62. 21.06.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Kuratorium Oświaty w Tczewie - nr ref. OP.210.19.2019 (1 etat).
63. 21.06.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat – nr ogłoszenia: 49436) oraz wolne stanowisko w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1etat - nr ogłoszenia: 47839).
64. 26.06.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (1 etat- nr ogłoszenia: 49037).
65. 01.07.2019 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski i nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty.
66. 03.07.2019 W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego.
67. 22.07.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku ( 1 etat – nr ogłoszenia: 50259) oraz wolne stanowisko wizytatorów w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego ( 2 etaty- nr ogłoszenia: 49594).
68. 22.07.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (1 etat- nr ogłoszenia: 50711).
69. 22.07.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko wizytatora ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych – nr ref. OP.210.22.2019 (1 etat).
70. 29.07.2019 W sprawie powołani zespołu Oceniającego do rozpatrywania odwołania od oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku.
71. 31.07.2019 W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
72. 12.08.2019 W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
73. 16.08.2019 W sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku.
74. 23.08.2019 W sprawie procedury zgłaszania eksperymentu pedagogicznego.
75. 30.08.2019 W sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.
76. 04.09.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat- nr ogłoszenia: 50258); stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat- nr ogłoszenia: 51967); stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni ( 2 etaty – nr ogłoszenia: 51964).
77. 06.09.2019 Zmieniające Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.
78. 13.09.2019 W sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
79. 17.09.2019 W sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych.
80. 18.09.2019 W sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
81. 25.09.2019 Zmieniające Zarządzenie nr 80/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
82. 02.10.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty- nr ogłoszenia: 53436).
83. 04.10.2019 W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.
84. 07.10.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 79/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych.
85. 18.10.2019 W sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2019/2020.
86. 28.10.2019 W sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty- nr ogłoszenia: 54896).
87. 31.10.2019 Zmieniające Zarządzenie Nr 73/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie Szczegółowych Regulaminów Konkursowych.
88. 21.11.2019 Zmieniające Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
89. 22.11.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowiska wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (2 etaty- nr ogłoszenia:55669).
90. 05.12.2019 W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego.
91. 10.12.2019 W sprawie powołania Rejonowych Komisji Konkursowych do przeprowadzania II etapu – rejonowego XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” na obszarze województwa pomorskiego.
92. 10.12.2019 W sprawie powołania Rejonowych Komisji Konkursowych do przeprowadzania etapu – międzyszkolnego (rejonowego) XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – na obszarze województwa pomorskiego.
93. 11.12.2019 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat- nr ogłoszenia:56863).
94. 30.12.2019 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
95. 31.12.2019 w sprawie obowiązującej w roku 2020 opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.
96. 31.12.2019 w sprawie powołania Pełnomocnika do kontaktów z mediami.

Treść wytworzyła st. inspektor Katarzyna Bryksa, 03.01.2019 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2019”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz03.01.2020, 13:20 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz14.12.2019, 10:15 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz09.12.2019, 08:49 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.