Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2009 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261905
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2009

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2009 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 27.01.2009 r.  w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Ośrodków Szkoleniowo- Wypoczynkowych "Zatoka" w Sopocie
3. 29.01.2009 r. w spr. terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalmnych na rok 2009/2010
3. 01.02.2009 r.  w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie pomorskim na rok szkolny 2009/2010
4. 05.02.2009 r.  w sprawie treminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
5. 05.02.2009 r.  w sprawie zmiany w statucie Zespołu Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych "ZATOKA" w Sopocie
6. 11.03.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowiska wizytatora w WKPiG
7. 05.05.2009 r.  w sprawie powołania Komisji ds. konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2009 r.
8. 05.05.2009 r.  w sprawie powołania Komisji ds. roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację wypoczynku na organizację wypoczynku dla dzieci z terenów wiejskich
9. 03.06.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roszpatrzenia ofert na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli.
10. 03.06.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnych
11. 04.06.2009 r.  w sprawie terninów wydawania świadectw dojrzałaści absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
12. 04.06.2009 r.  w sprawie powołania organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010
13. 05.06.2009 r.  w sprawie powołania Komisji wojewódzkiej konkursu "Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce"
14. 19.06.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowiska wizytatora w WKPiG
15. 02.07.2009 r.  w sprawie określenia kwoty limitów na korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych
16. 13.07.2009 r.  w sprawie zmiany Instrukcji określającej realizację zadań bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych przetwarzanych w SIO wprowadzonej zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 23/2005
17. 15.07.2009 r.  w sprawie zasad podpisywania pism
Treść zarządzenia
18. 21.07.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowiska inspektora w Wydz. Organizacji i Pragmatyki
19. 05.08.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowiska inspektora w Wydz. Organizacji i Pragmatyki
20. 14.08.2009 r.  w sprawie zmian w dokumencie "Organizacja nadzoru pedagogicznego w woj. pomorskim"
21. 18.08.2009 r.  w sprawie: Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów na rok szk. 2009/2010
22. 03.09.2009 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratatora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
23. 10.09.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów woj. pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010
24. 11.09.2009 r.  w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oswiaty na rok 2009
25. 02.10.2009 r.  w sprawie przygotowania i organizacji piesmnego egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2009/2010
26. 05.10.2009 r.  w sprawie nadzoru nad organizacją i przebiegiem konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych
27. 09.10.2009 r.  w sprawie organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010
28. 09.10.2009 r.  w sprawie zmiany nazwy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
29. 16.11.2009 r.  w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010
30. 30.11.2009 r.  w sprawie powołania Komisji wojewódzkiej konkursu historycznego "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea"
31. 10.11.2009 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
Załącznik Nr 1
32. 23.11.2009 r.  w sprawie powołaniaKomisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego tę służbę przygotowawczą w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
33. 29.12.2009 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego- nr ogłoszenia: 117074 oraz na stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie- nr ogłoszenia 117067

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 30.01.2009

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2009”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska13.02.2013, 11:50 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska13.02.2013, 11:42 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska13.02.2013, 11:41 CETAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.