Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2008 Dziś jest 23.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4257908
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2008

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2008 r.
Nr
Data wydania
W jakiej prawie
1. 14.01.2008 r.  w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy KO
2. 16.01.2008 r. w spr. terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez KO do PKE
3. 31.01.2008 r. w spr. terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalmnych na rok 2008/2009
4. 5.02.2008 r. w spr. dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty
5. 01.02.2008 r. w spr. terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów
6. 14.02.2008 r. w spr. powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszonych opisów i projektów w konkursie PRO PUBLIKO BONO
7. 20.02.2008 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 5/2008
8. 25.02.2008 r. w spr. ustalenia priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
9. 26.02.2008 r. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska pracy w KO
10. 04.03.2008 r. w spr. powołania Komisji ds. dofinansowania z budżetu KO imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży
11. 17.03.2008 r. w spr. zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym komputery stacjonarne
12. 03.04.2008 r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowiska pracy w KO
13. 07.04.2008 r. w spr. zasad wydawania pracownikom KO napojów
14. 07.04.2008 r. w spr. instrukcji postępowania w spr. zasad ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
15. 21.04.2008 r. w spr. Zasad przydziału pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i środków higieny osobistej
16. 15.04.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w KO
17. 24.04.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w KO
18. 14.05.2008 r. w spr. terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez KO do PKE
19. 29.05.2008 r. W spr. powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podejmujące zadania publiczne
20. 23.05.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiski inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym w KO
21. 26.05.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w KO
22. 23.05.2008 r. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko wizytatora w Wydz. Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej w KO
23. 26.05.2008 r. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w KO
24. 5.06.2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli
25. 03.06.2008 r. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w KO
26. 9.06.2008 r. w spr. powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2008 r.organizacja wypoczynku letniego
27. 16.06.2008 r. w spr. powołania Komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów
28. 12.06.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w Wydziale Kszt. Przedszkol.Podstawowego i Gimnazjalnego
29. 8.07.2008 r. w spr. terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez KO do PKE
30. 08.07.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w Wydziale Kszt. Przedszkol.Podstawowego i Gimnazjalnego
31. 08.07.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w Wydziale Kszt. Przedszkol.Podstawowego i Gimnazjalnego
32. 14.07.2008 r. w spr. zmian w dokumencie „Organizacja nadzoru pedagogicznego w woj. pomorskim
33. 02.09.2008 r. w spr. organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w r.szk. 2008/2009
34. 10.09.2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w r.szkol.2008/2009
35. 29.09.2008 r. w spr. organizacji konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w 2008/09
36. 30.09.2008 r. w spr. nadzoru nad organizacją i przebiegiem konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
37. 6.10.2008 r. w spr. terminów egzaminów z przygotowania zawodowego i nauki zawodu w r.szkol. 2008/2009
38. 06.10.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w Wydziale Kszt. Przedszkol.Podstawowego i Gimnazjalnego
39. 17.10.2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów
40. 22.10.2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki
41. 22.10.2008 r. w spr. powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
42. 18.11.2008 r. w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko magazyniera w Wydziale Organizacji i Pragmatyki

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 14.01.2008

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2008”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska04.12.2008, 12:47 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska04.12.2008, 12:45 CETAktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska04.12.2008, 12:43 CETDodanie nowej podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.