Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2016 Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278582
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2016

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2016 r.
1. 07.01.2016 r. zmieniające zarządzenie 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
2. 07.01.2016 r. zmieniające zarządzenie 38/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
3. 22.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016
Treść zarządzenia
4. 22.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki szkoleniowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
5. 28.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia
6. 27.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 176656 (miejsce pracy: Kościerzyna)
7. 01.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (1 etat) nr ogłoszenia 176793 (miejsce pracy: Gdynia)
8. 08.02.2016 r. zmieniające zarządzenie 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
9. 08.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
10. 11.02.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia
11. 22.02.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
12. 22.02.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
13. 03.03.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
14. 08.03.2016 r. zmieniające zarządzenie 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
15. 11.03.2016 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty
16. 15.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016
Treść zarządzenia
17. 15.03.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
18. 15.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko radcy prawnego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 178342 (miejsce pracy: Gdynia)
19. 29.03.2016 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017
Treść zarządzenia
20. 30.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów
21. 30.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów
22. 05.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie: wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wspierania wykonania zadań
23. 05.04.2016 r. w sprawie powołania w Kuratorium Oświaty w Gdańsku wojewódzkiego koordynatora ds. innowacji w edukacji
24. 13.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji (1 etat) nr ogłoszenia 178704 (miejsce pracy: Gdynia)
25. 05.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 180166 (miejsce pracy: Gdynia)
26. 18.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 w Gdańsku
27. 06.06.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia
28. 06.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji
29. 16.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Gdyni oraz stanowisko dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej
30. 04.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
31. 07.06.2016 r. w sprawie: Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017czynności
Treść zarządzenia
32. 16.06.2016 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej
33. 16.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli z terenu województwa pomorskiego
34. 16.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017
35. 08.07.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
36. 01.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni -1 etat (nr ogłoszenia: 38) oraz wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie - 1 etat (nr ogłoszenia: 46)
37. 01.07.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Parchowie
38. 02.08.2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI szkól podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017, powołanej zarządzeniem nr 34/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. i sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
39. 09.08.2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
40. 11.08.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2016 dla nauczycieli województwa pomorskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
41. 08.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
42. 16.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat) nr ogłoszenia: 1511 (miejsce pracy:Tczew).
43. 16.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej - nr. ref. OI.210.18.2016
45. 16.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni - 1 etat (nr ogłoszenia: 1396), wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie - 1 etat (nr ogłoszenia: 1411) oraz wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie - 1 etat (nr ogłoszenia: 1413).
46. 31.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017
47. 1.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
48. 01.09.2016 r. zmieniające Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 30/2016 r. z dnia 4 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty.
49. 01.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia planu pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2016/2017
50. 05.10.2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
51. 10.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu pt. "Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz"
52. 11.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP KPRM, w BIP Kuratorium oraz w miejsu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oswiaty w Gdańsku
53. 11.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP KPRM, w BIP Kuratorium oraz w miejsu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oswiaty w Gdańsku
54. 11.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP KPRM, w BIP Kuratorium oraz w miejsu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu wolne stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie oraz wolne stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku
55. 11.10.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
56. 04.11.2016 r. w sprawie ustalenia zasad obejmowania Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć oświatowych
57. 28.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
58. 02.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu: stanowisko syrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie; stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku; stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni oraz stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni
59. 02.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu: 2 stanowiska inspektorów w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej
60. 07.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2017 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji
61. 14.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu: stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oswiaty w Tczewie oraz stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni
62. 16.12.2016 r. w sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach
63. 19.12.2016 r. w sprawie powołania zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 02.01.2017
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2016”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska02.02.2017, 09:51 CETaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska02.01.2017, 12:43 CETaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska02.01.2017, 12:34 CETaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.