Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2013 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261770
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2013

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2013 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 02.01.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
2. 16.01.2013 r. w sprawie ustalenia Programu zarządzania zasobami ludzkimi w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
3. 17.01.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności w związku z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartość jednostkowa przekracza równość w złotych kwotę 300 euro
4. 17.01.2013 r.  w sprawie zasad przydziału pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej
5. 23.01.2013 r.  w sprawie zmiany kryterium kwalifikowania uczestników konkursu języka angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013
6. 23.01.2013 r.  w sprawie dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
7. 31.01.2013 r.  w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2013/2014
Treść zarządzenia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2, 3, 4
9. 03.01.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej (1 etat) nr ogłoszenia 148274 (miejsce pracy: Gdańsk)-ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korspus słuzby cywilnej
10. 12.02.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
11. 12.02.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
12. 13.02.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Ewaluacji i Kontroli Kuratorium Oświaty w Gdańsku (2 etaty) nr ogłoszenia 148789 (miejsce pracy: Gdynia)
13. 20.02.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
14. 25.02.2013 r.  w sprawie powołania Pomorskiej Kapituły II Edycji Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Mam 6 lat".
15. 04.03.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
16. 04.03.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
17. 04.03.2013 r.  w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty
18. 06.03.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
19. 12.03.2013 r.  w sprawie zarządzenia Nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów.
20. 05.03.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie(2 etaty) nr ogłoszenia 148938 (miejsce pracy: Kościerzyna)
21. 14.03.2013 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Pomorskiego Kuratora Oswiaty z 2 stycznia 2013 dotyczące powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
22. 15.03.2013 r.  w sprawie Komisji Likwidacyjnych
23. 15.03.2013 r.  w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku
24. 18.03.2013 r.  w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 76 w Gdańsku
25. 22.03.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Wspomagania i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku (2 etaty) nr ogłoszenia 149734 (miejsce pracy: Gdynia)
26. 22.03.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat) nr ogłoszenia 150032 (miejsce pracy: Gdynia)
27. 07.05.2013 r.  w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 roku w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wspierania wykonania zadań
28. 07.05.2013 r.  w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 roku w zakresie: Organizację wypoczynku letniego dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.
29. 07.05.2013 r.  w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 roku w zakresie: Organizację wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.
30. 27.05.2013 r.  w sprawie ustalenia w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Regulaminu pracy
31. 29.05.2013 r.  w sprawie opłaty skarbowej za czynności dokonane w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
32. 28.05.2013 r.  w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014
Treść zarządzenia
33. 29.05.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli
34. 11.06.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
35. 13.06.2013 r.  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
36. 24.06.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014
37. 28.06.2013 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury rozliczenia i dokumentowania czasu pracy ewaluatorów
38. 19.07.2013 r.  w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa dla Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wprowadzonej zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 46/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku
39. 31.07.2013 r.  w sprawie powołania Zespołu do wprowadzenia zmian w projekcie Regulaminu Kuratorium Oświaty z dnia 19 lipca 2013 roku
40. 28.08.2013 r.  w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2013
41. 30.08.2013 r.  w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014
Treść zarządzenia
42. 02.09.2013 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku
43. 10.09.2013 r.  zmieniające Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 13 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
44. 30.08.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Ewaluacji i Kontroli Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 153275 (miejsce pracy: Gdynia)oraz na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie(1 etat) nr ogłoszenia 152958 (miejsce pracy: Kościerzyna)
45. 16.09.2013 r.  w sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
46. 25.09.2013 r.  w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
Treść zarządzenia
47. 25.09.2013 r.  w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
48. 26.09.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko głównego księgowego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 152290 (miejsce pracy: Gdańsk)
49. 26.09.2013 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
Załącznik Nr 1
Załącznik do Regulamin udzielania i rozliczania delegacji
50. 01.10.2013 r.  w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego w celach służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
51. 07.10.2013 r.  zmieniające zarządzenie nr 11/08 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.03.2008 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym komputery stacjonarne, którym lekarz okulista w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej zleci potrzebe ich stosowania.
52. 17.10.2013 r.  w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
53. 19.11.2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację dostawy samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku
54. 25.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
55. 06.12.2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
56. 12.12.2013 r. w sprawie powołania składu Zespołu Projektowego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
57. 16.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności w związku z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartość jednostkowa przekracza równość w złotych kwotę 300 euro
59. 13.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 155770 (miejsce pracy: Gdynia)
60. 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2014 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji
Treść zarządzenia

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 02.01.2013


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2013”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska28.03.2014, 15:03 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska20.02.2014, 15:15 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska20.02.2014, 15:05 CETAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.