Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2010 Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278692
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2010

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2010 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 04.01.2010 r.  w sprawie Regulaminu przydzielania wizytatorów do szkół lub placówek, w których jest zaplanowana ewaluacja lub kontrola
Zarządzenie (plik do pobrania)
2. 12.01.2010 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
Zarządzenie (plik do pobrania)
3. 19.01.2010 r.  w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie losowego przydziału szkół i placówek wizytatorom, którzy przeprowadzą w nich kontrole planowe
Zarządzenie (plik do pobrania)
4. 20.01.2010 r.  w sprawie wprowadzenia Procedury wnioskowania o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty
Zarządzenie (plik do pobrania)
5. 28.01.2010 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
6. 28.01.2010 r.  w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2010/2011
7. 04.02.2010 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
8. 11.02.2010 r.  w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie nr 6/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2010 roku
9. 26.02.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej Konkursu dla uczniów Ponad granicami: Niemcy i sąsiedzi na Wschodzie 2009/2010 "Regiony w Europie: Badenia- Wirtembergia oraz województwa: pomorskie i warmińsko- mazurskie"
10. 25.02.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego- nr ogłoszenia: 118944
11. 10.03.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe
12. 29.03.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Diagnoz i Analiz- nr ogłoszenia: 121213, Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie -nr ogłoszenia: 121215, Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie -nr ogłoszenia: 121212,
13. 09.04.2010 r.  w sprawie powołania zespołów ds. ewaluacji i kontroli
Zarządzenie (plik do pobrania)
14. 12.04.2010 r.  w sprawie powołania Komisji do wprowadzenia zmian w projekcie Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku
15. 14.04.2010 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i Losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914- 1989"
16. 26.04.2010 r.  w sprawie konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich
17. 27.04.2010 r.  w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku
18. 12.05.2010 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu A. Radziwił "Szkoła Obywateli".
19. 24.05.2010 r.  w sprawie powołania zespołu do opracowania arkusza kontroli
Zarządzenie (plik do pobrania)
20. 26.05.2010 r.  w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Zarządzenie (plik do pobrania)
21. 28.05.2010 r.  w sprawie okreslenia kwot limitów na korzystanie z telefonów komórkowych
22. 04.06.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbe przygotowawczą w KO
23. 07.06.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizacje woj. zadań edukacyjnych
24. 10.06.2010 r.  w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę ministra
25. 15.06.2010 r.  w sprawie organizacji konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych gimnazjów woj. pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011
26. 15.06.2010 r.  w sprawie: Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów na rok szk. 2010/2011
27. 15.06.2010 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratatora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
28. 15.06.2010 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Zarządzenie (plik do pobrania)
29. 01.06.2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
30. 01.06.2010 r.  w sprawie ustalenia kwoty dla świadczeń Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
31. 07.07.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) -nr ogłoszenia: 124185 oraz stanowisko inspektora w Wydziale Diagnoz i Analiz w Gdyni (1 etat)- nr ogłoszenia: 124186
33. 26.07.2010 r.  w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
34. 28.08.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Wspomagania i Rozwoju Eddukacji(1 etat) -nr ogłoszenia: 126027, miejscr pracy: Gdynia
35. 30.08.2010 r.  w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011
36. 31.08.2010 r.  w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2010
37. 07.09.2010 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egzamin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratatora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
38. 08.09.2010 r.  w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów woj. pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011
39. 08.09.2010 r.  w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty
40. 13.09.2010 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania ewaluacji w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
Zarządzenie (plik do pobrania)
41. 13.09.2010 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
Zarządzenie (plik do pobrania)
42. 13.09.2010 r.  w sprawie Regulaminu przydzielania wizytatorów do szkół i placówek, w których została zaplanowana ewaluacja lub kontrola planowa
Zarządzenie (plik do pobrania)
43. 13.09.2010 r.  w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie losowego przydzielania wizytatorów do szkół i placówek, w których została zaplanowana ewaluacja lub kontrola planowa
Zarządzenie (plik do pobrania)
44. 14.09.2010 r.  w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych
Zarządzenie (plik do pobrania)

Aneks nr 1 do Zarządzenia (plik do pobrania)
45. 24.09.2010 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2010 r. wprowadzającego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011.
Treść Zarządzenia
46. 08.10.2010 r.  w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów
Treść Zarządzenia
47. 08.10.2010 r.  w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowyc
Treść Zarządzenia
48. 05.10.2010 r.  w sprawie przygotowania i organizacji pisemnego egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2010/2011
49. 03.11.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej Konkursu "Szkoła obywateli" dla dyrektorów szkół o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
50. 19.09.2010 r.  w sprawie zmiany zarządzenia dot. zasad rozliczania krajowych podróży służbowych
Treść Zarządzenia
51. 19.11.2010 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść Zarządzenia
52. 08.12.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnych
53. 30.11.2010 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Wspomagania i Rozwoju Edukacji (1 etat) nr ogłoszenia: 128851 (miejsce pracy: Gdynia), stanowisko wizytatora w Wydziale Ewaluacji i Kontroli (1 etat) nr ogłoszenia: 128849 (miejsce pracy: Gdynia) Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) -nr ogłoszenia: 129091 (miejsce pracy: Kościerzyna)
54. 21.12.2010 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 31.12.2009

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2010”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska02.02.2012, 12:49 CETaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska19.01.2011, 10:50 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska29.12.2010, 10:04 CETDodanie nowego zarządzenia

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.